Compliance Management Systems

Wdrożenie Compliance

Biuro w Nowym Jorku

Wdrożenie Systemu Compliance w organizacji (Compliance Management Systems) to wprowadzenie polityki zarządzania zgodnością podmiotu, obejmującej takie dziedziny jak: zapobieganie korupcji, zasady etyki biznesowej organizacji, kodeks odpowiedzialności środowiskowej podmiotu a także...

 

Compliance Management Systems jest jednym z elementów mogących uchronić firmę przed tak poważnymi konsekwencjami jak sankcje finansowe, karne dla członków organów zarządzających, utrata reputacji, brak zaufania klientów, kontrahentów czy wykluczenie z udziału w zamówieniach publicznych.