Zrzut ekranu 2020-03-17 o 17.42.17.png

USTAWA

z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych

Dz.U.2019.0.1781