Compliance w organizacji

Compliance w organizacji to szeroko rozumiana zgodność. Dotyczy ona wszystkich procesów, które zachodzą w organizacji. Compliance dotyczy przede wszystkim takich aspektów jak normy prawne, etyczne środowiskowe jak i wiele innych...

Inżynier
Miejskie Skyline
Compliance Officer

Compliance Officer to osoba powołana do zarządzania i nadzorowania polityki Compliance w firmie. Odpowiedzialność osób prawnych lub szerzej - podmiotów zbiorowych - za czyny zabronione jest istotnym komponentem mechanizmu przeciwdziałania i zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej, w tym także o charakterze korupcyjnym... 

spotkanie biznesowe
Data Protection Officer / Inspektor Ochrony Danych

Ochrona Danych Osobowych jest jednym z podstawowych elementów polityki Compliance w firmie. Inspektor Ochrony Danych odpowiedzialny jest za realizację i wdrażanie postanowień Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 Maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych...

Dyskusja zespół
Compliance Expert

Compliance Expert to osoba powołana do wsparcia procesu zarządzania i nadzorowania polityki Compliance w przedsiębiorstwie. Lista zjawisk mogących zagrozić firmie w związku z nowelizacją Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jest długa, dlatego warto już dzisiaj zadbać o zgodność w Twojej firmie...

Audyt i wdrożenie Compliance
kojący Bell
Miejskie Skyline
Compliance Officer

Compliance Officer to osoba powołana do zarządzania i nadzorowania polityki Compliance w firmie. Odpowiedzialność osób prawnych lub szerzej - podmiotów zbiorowych - za czyny zabronione jest istotnym komponentem mechanizmu przeciwdziałania i zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej, w tym także o charakterze korupcyjnym... 

spotkanie biznesowe
Data Protection Officer / Inspektor Ochrony Danych

Ochrona Danych Osobowych jest jednym z podstawowych elementów polityki Compliance w firmie. Inspektor Ochrony Danych odpowiedzialny jest za realizację i wdrażanie postanowień Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 Maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych...

Dyskusja zespół
Compliance Expert

Compliance Expert to osoba powołana do wsparcia procesu zarządzania i nadzorowania polityki Compliance w przedsiębiorstwie. Lista zjawisk mogących zagrozić firmie w związku z nowelizacją Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jest długa, dlatego warto już dzisiaj zadbać o zgodność w Twojej firmie...

Graphic Design Workspace
Audyt i wdrożenie Compliance

Ochrona Danych Osobowych jest jednym z podstawowych elementów polityki Compliance w firmie. Inspektor Ochrony Danych odpowiedzialny jest za realizację i wdrażanie postanowień Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 Maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych...