Szukaj
 • Przemysław

Wskazówki antykorupcyjne dla PRZEDSIĘBIORCÓW


Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.


Korupcja jest jednym z głównych wyzwań stojących przed przedsiębiorcami. Wiemy, że jej wyeliminowanie nie jest możliwe. Mimo tego warto podejmować działania mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji w obrocie gospodarczym.


Korupcja gospodarcza obejmuje zachowania polegające na wręczaniu i przyjmowaniu korzyści majątkowych lub osobistych albo ich obietnicy zmierzających do wywarcia wpływu na działalność gospodarczą. Pod pojęciem korupcji gospodarczej należy rozumieć w szczególności korupcję urzędniczą i menedżerską.


Korupcja menedżerska ma miejsce wówczas, gdy przyjmujący w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w określony sposób wywiera wpływ na działalność gospodarczą.


DLACZEGO WARTO PRZECIWDZIAŁAĆ KORUPCJI

KORZYŚCI:

 1. Niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej

 2. Przyciąganie inwestorów zorientowanych etycznie

 3. Zwiększenie szans na uzyskanie kontraktów rządowych

 4. Zwiększenie atrakcyjności dla instytucji finansowych

 5. Sprawowanie realnej kontroli nad swoimi decyzjami biznesowymi

 6. Poprawia morale pracowników

 7. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez preferowanie przez klientów i konsumentów prowadzenia działalności zgodnej z etyką

 8. Wpływ na wiarygodność i zaufanie

ZAGROŻENIA:

 1. Odpowiedzialność karna, w tym podmiotów zbiorowych

 2. Zakaz uczestniczenia w postępowaniach o zamówienia publiczne

 3. Negatywny wpływ na wiarygodność, reputację, markę, cenę akcji

 4. Wycofywanie się inwestorów

 5. Kary nałożone przez regulatorów

 6. Koszt działań naprawczych

 7. Sankcje prawne, utrata licencji lub wpisanie na czarną listę

Źródło: www.cba.gov.pl


Link: https://cba.gov.pl/ftp/filmy/Broszura_przedsiebiorca_FINALNA.pdf
66 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Projekt Ustawy o Odpowiedzialności Podmiotów Zbiorowych

Prace nad Ustawą o Odpowiedzialności Podmiotów Zbiorowych dobiegają końca. Ustawa już niebawem oczekiwała będzie na podpis Prezydenta i może wejść w życie jeszcze w tym roku. Ustawa o Odpowiedzialnośc