Szukaj
  • BCO Poland

Projekt Ustawy o Odpowiedzialności Podmiotów Zbiorowych

Prace nad Ustawą o Odpowiedzialności Podmiotów Zbiorowych dobiegają końca. Ustawa już niebawem oczekiwała będzie na podpis Prezydenta i może wejść w życie jeszcze w tym roku.


Ustawa o Odpowiedzialności Podmiotów Zbiorowych przygotowana została w związku z niską skutecznością funkcjonujących dotychczas przepisów. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań, które mają zwiększyć efektywność narzędzi służących zwalczaniu nadużyć gospodarczych i skarbowych oraz wzmocnić w przedsiębiorcach poczucie odpowiedzialności za prowadzoną przez nich działalność.


Nowe przepisy przewidują między innymi: "odpowiedzialność przedsiębiorcy za czyn zabroniony, popełniony w związku z prowadzoną przez niego działalnością, polegający na umyślnym działaniu lub zaniechaniu, a także taki czyn zabroniony, do którego doszło przez niezachowanie wymaganej w danych okolicznościach ostrożności".

Większa odpowiedzialność oraz zwiększenie kontroli nad procesami biznesowymi w Polskich firmach.


Podczas postępowania karnego firma będzie musiała wykazać, że wdrożyła skuteczne instrumenty, które mają na celu zapobiegać popełnianiu przestępstw. Dotyczy to zarówno przestępstw o charakterze korupcyjnym jak i skarbowym czy tzw. zmowom cenowym w celu osiągnięcia korzyści. Firma, w przypadku stwierdzenia naruszenia będzie musiała przeprowadzić własne dochodzenie a także wdrożyć plan naprawczy, którego celem będzie usunięcie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. Firmy będą również karane zabrak odpowiednich procedur, które określały będą zasady działania przy stwierdzeniu nieprawidłowości oraz za brak powołania w organizacji osoby, która będzie nadzorowała przestrzeganie przez podmiot prawa w każdym aspekcie działalności.


Projekt ustawy przewiduje m.in:


· podwyższenie wysokości kar pieniężnych do 30 mln zł, a w ściśle określonych przypadkach nawet do 60 mln zł;

· obowiązek wdrożenia skutecznych rozwiązań w zakresie wykrywania i zapobiegania popełnianiu czynów zabronionych;

· stosowanie ustawy wobec podmiotów zagranicznych, jeżeli czyn zabroniony został popełniony w Polsce lub, mimo że został popełniony za granicą, w Polsce materializują się jego skutki;

· szeroki wachlarz środków zapobiegawczych, w tym m.in.: zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, zakaz promocji i reklamy, zakaz wykonywania określonej działalności, wprowadzenie zarządu komisarycznego na czas trwania postępowania.

7 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie