Data Protection Officer

Inspektor Ochrony Danych

Open Space Office

Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych to rozwiązanie odpowiadające wymogom Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO

 

Usługa skierowana jest zarówno dla małych, jak i dużych organizacji. To wielopłaszczyznowa pomoc, która pokryje zapotrzebowanie na wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające organizacji w pełni spełnić postanowienia przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

 

To gwarancja przestrzegania prawa oraz skuteczne zabezpieczenie przed karami administracyjnymi i finansowymi określonymi przez RODO.