Compliance w Polsce

Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723)

bcopoland/akty-prawne/Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Projekt Ustawy o Odpowiedzialności Podmiotów Zbiorowych:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2359,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpowiedzialnosci-podmiotow-zbiorowych-za-czyn.html