Compliance Officer

Specjalista Ds. Zarządzania Zgodnością

Dyskusja zespół

Zewnętrzny Specjalista Ds. Zgodności (Compliance Officer) to profesjonalny oraz rzetelny specjalista wprowadzający w organizacji kluczowe mechanizmy zapewniające zgodność z przepisami prawa.

 

Jego działalność opiera się na takich filarach jak zgodność z prawem, etyka biznesowa oraz poszanowanie dla zasad szeroko pojętej kultury Compliance. Jego działalność może uchronić firmę przed tak poważnymi konsekwencjami jak sankcje finansowe, karne dla członków organów zarządzających, utrata reputacji, brak zaufania klientów, kontrahentów czy wykluczenie z udziału w zamówieniach publicznych. Działalność Officera Compliance z natury ma charakter wieloaspektowy i interdyscyplinarny, to często osoba zaufania w firmie.