Compliance Expert

Ekspert Ds. Zarządzania Zgodnością

Zewnętrzny Ekspert Ds. Zarządzania Zgodnością (Compliance Expert) to specjalista wspierający organizację w wdrażaniu kluczowych mechanizmów zapewniających zgodność z przepisami prawa.

 

Jego działalność opiera się na takich filarach jak zgodność z prawem, etyka biznesowa oraz poszanowanie dla zasad szeroko pojętej kultury Compliance. Wsparcie Compliance Expert-a pomoże uchronić firmę przed tak poważnymi konsekwencjami jak sankcje finansowe, karne dla członków organów zarządzających, utrata reputacji, brak zaufania klientów, kontrahentów czy wykluczenie z udziału w zamówieniach publicznych. Działalność Compliance Expert-a z natury ma charakter wieloaspektowy i interdyscyplinarny.