Dobre Praktyki BCO Poland Sp. z o. o.
 
Dobre Praktyki BCO Poland Sp. z o. o. określają podstawowe normy etyczne i standardy postępowania stosowane przez naszych pracowników, współpracowników, a także partnerów biznesowych. Stanowią one zbiór wartości i zasad, którymi kierujemy się w codziennej pracy oraz we wszystkich podejmowanych decyzjach.

 

stone Tower

W BCO Poland wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie i przestrzeganie najlepszych praktyk etyki biznesowej. Wierzymy, że postępowanie zgodnie z przyjętymi standardami oraz regulacjami prawa pozwala na osiągnięcie pełnego sukcesu oraz zgodności w bieżącej działalności firmy. Oznacza to działanie w trosce o najlepszy interes tych, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem: naszych klientów, współpracowników, udziałowców oraz partnerów biznesowych. Stosowanie się do zasad etyki jest źródłem wartości korzystnie wpływających na naszą pracę, niezależnie od wykonywanych zadań i miejsca w strukturze BCO Poland.

W BCO Poland kierujemy się następującymi zasadami:

·   W codziennej pracy odwołujemy się do spójnego i wspólnego nam wszystkim systemu wartości.

·  Bierzemy pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje biznesowe w stosunku do naszych klientów, partnerów oraz społeczeństwa.

·  Przestrzegamy, chronimy oraz wspomagamy obowiązujące przepisy w zakresie ochrony praw człowieka i praw dzieci. Nie tolerujemy dyskryminacji na tle wyznaniowym, rasowym, płciowym czy światopoglądowym. 

· Chronimy powierzone nam i administrowane dane osobowe. Posiadane dane przetwarzamy jedynie zgodnie z przepisami prawa.

·   Nie angażujemy się w inicjatywy polityczne, jesteśmy neutralni wobec partii politycznych i grup interesów.

·   Dbamy o bezpieczeństwo i chronimy urządzenia elektroniczne oraz nasze systemy informatyczne.

·  Prowadzimy przejrzyste finanse firmy. Przestrzegamy wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ewidencji oraz prowadzenia księgowości w odniesieniu do wszystkich transakcji oraz umów. Nie tolerujemy prania brudnych pieniędzy.

·   Decyzje o współpracy z partnerami biznesowymi opieramy wyłącznie na obiektywnych kryteriach jakości, ceny oraz transparentności biznesu. Wymagamy od naszych partnerów zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w każdym z podejmowanych procesów biznesowych.

·   Przestrzegamy prawa przy zawieraniu umów, w szczególności zasad uczciwej konkurencji i ochrony konsumentów.

·  Nie tolerujemy korupcji ani „Faciliation Payments”, czyli płatności na rzecz urzędników w celu przyśpieszenia realizacji działań urzędowych. W ramach realizacji zadań biznesowych oraz współpracy z partnerami biznesowymi działamy etycznie i zgodnie z prawem.

·    Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za „Compliance” w naszej firmie. Dbamy o stosowanie najwyższych zasad etyki biznesu oraz szanujemy prawa i wolności naszych pracowników.

·  Promujemy postawy zgodne z wartościami i normami postępowania obowiązującymi w BCO Poland, dokładając starań, aby podczas wykonywania swojej pracy w pełni wykorzystywać posiadaną wiedzę i kompetencje.

 

kobieta Stretching
Łódź na jeziorze
Pieczenie ojca i syna

Pracownicy BCO Poland

Działając na rzecz społecznej odpowiedzialności, współpracujemy z ludźmi o różnych talentach, doświadczeniach, pochodzących z różnych środowisk, ale takich których łączy pasja, otwartość i kreatywność. Każdy pracownik BCO Poland musi być świadomy swojej odpowiedzialności społecznej, szczególnie dbałości o poszanowanie prawa, środowiska oraz ludzi, z którymi współpracuje. Dlatego szczególnie zwracamy uwagę na budowanie nowoczesnego środowiska pracy, w którym każdy z członków zespołu może:

 • podnosić swoje kompetencje zawodowe;

 • oczekiwać i otrzymywać bezwarunkową pomoc, zawsze gdy takiej potrzebuje, od każdego członka zespołu niezależnie od zajmowanego stanowiska;

 • angażować się w niesienie pomocy ludziom w potrzebie przy Naszym pełnym wsparciu;

 • kreować nowe rozwiązania, dzielić się pomysłami, oczekiwać ich wysłuchania i rozważenia oraz nadzorowania ich wprowadzenia;

 • poświęcać swój czas rodzinie i przyjaciołom. Respektujemy osobiste interesy oraz życie prywatne naszych pracowników;

 • rozwijać swoje pasje;

 • dbać o zdrowie swoje jak i najbliższych.

 

BCO Poland dla społeczeństwa

 • Angażujemy się w lokalne akcje charytatywne współpracując z lokalnymi instytucjami i osobami, które na co dzień pracują z osobami często nie oczekującymi pomocy, ale jej potrzebującymi;

 • Wyszukiwanie rodzin, które pomimo podejmowanego wysiłku przez rodziców lub innych zdarzeń losowych nie mogą zapewnić dzieciom bezpieczeństwa domowego ogniska, a którego każdy z Nas potrzebuje. 

 

Kreatywne Eventy
Para Patrząc na krajobraz

BCO Poland dla środowiska

 • Staramy się, aby nasza codzienna praca wykonywana była w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Używamy tylko biodegradowalnych materiałów biurowych i wspieramy elektroniczny obieg dokumentów.

 • Posiadamy długofalową politykę rozwoju biznesu, ochrona środowiska jest jednym z jej głównych filarów.

 

BCO Poland dla edukacji

 • Wspieramy wszystkich tych, którzy potrzebują fachowej pomocy w dziedzinach prawa, ochrony danych osobowych oraz zagadnień Biznesowych.

Kontakt: compliance@bcopoland.pl

 

Znajomi Party