Compliance Due Diligence

Audyt Zgodności Compliance

Joga na basenie

Audyt Zgodności (Compliance Due Diligence) 

 

 

To szereg działań weryfikacyjnych w ramach których badany jest cały model biznesowy przedsiębiorstwa. Analiza prowadzona jest względem wdrożonych jak i stosowanych mechanizmów zgodności, obejmujących między innymi takie aspekty jak: kodeksy postępowania, polityki oraz inne, wewnętrzne regulacje składające się na całokształt systemu zgodności przedsiębiorstwa. Audyt Zgodności przeprowadzany jest zarówno względem wewnętrznych zasad stosowanych w organizacji ale także pod kątem zasad doboru podmiotów współpracujących.